Month: May 2017

?❣મન એવું રાખો જે કદી  ખોટું ના લગાડે.. દિલ એવું રાખો જે કદી દુખી ના કરે.. અને સંબંધ એવો રાખો જેનો કદી અંત ના થાય....

હાર્ટએટેક અને પાણી

*“હાર્ટએટેક અને પાણી”* *તમે કેટલા એવા લોકોને જાણો છો જે રાત્રે* *સુતા પહેલા પાણી પીવાનું ટાળે છે કારણકે તેમને રાત્રે ઉઠવું પડશે* *હાર્ટએટેક અને પાણી...