Gujarati message quotes

​વ્યક્તિના પરિચયની શરૂઆત ચહેરાથી ભલે થતી હોય, 

પણ એની સંપૂર્ણ ઓળખ તો વાણીથી જ થાય છે.

કોઈપણ કાર્ય સહેલું થાય એ પહેલા અઘરું જ હોય છે.

 રૂપ કે કુળ ગૌરવનું કારણ બનતા નથી. માણસના કર્મ જ તેની શોભા વધારે છે

 જન્મ લેવા માટે બે માણસ ની

જરુર પડે છે અને,
સ્મશાન સુધી જાવા માટે ચાર

જણાની જરુર પડે જ છે,
તો કોઈએ એવી હોંશીયારી નઈ મારવાની કે

મારે તો કોઈની જરુર જ નથી.

“સમય” પણ શીખવે છે અને “શિક્ષક” પણ શીખવે છે..!! બંને માં ફર્ક ફક્ત એજ છે કે..!! “શિક્ષક” શીખવાડી ને પરિક્ષા લે છે અને

“સમય” પરિક્ષા લઇ ને શીખવે છે..!!

 ઘણું *દૂર* સુધી જવું પડે છે….. સાહેબ,
એ જાણવાં કે, *કોણ નજીક છેં*….

*”નથી”*  તેની ચિંતા છોડશો ,,

તો જ   
*”છે”*   તેનો આનંદ માણી શકશો. ..।।

Add a Comment