?❣મન એવું રાખો જે કદી  ખોટું ના લગાડે.. દિલ એવું રાખો જે કદી દુખી ના કરે.. અને સંબંધ એવો રાખો જેનો કદી અંત ના થાય. _________________________ *જીતવાનું*    તો ક્યારેક જ હોય છે, પણ…        *શીખવાનું*     દરેક વખતે હોય છે.  ...
Continue reading »

Gujarati kahevato (ગુજરાતી કહેવતો)

​*101 ગુજરાતી કહેવતો..* *તમને કેટલી કેહવત યાદ છે?* ૧, બોલે તેના બોર વહેચાય ૨. ના બોલવામાં નવ ગુણ ૩. ઉજ્જડ ગામમાં ઍરંડો પ્રધાન ૪.  ગાંડી સાસરે ન જાય અને ડાહ્યી ને શીખામણ આપે ૫. સંપ ત્યાં જંપ ૬. બકરું કઢતા ઉંટ પેઠું ૭.રાજા, વાજા અને...
Continue reading »

Gujarati messages

​મને એવી કયાં ખબર હતી કે “સુખ અને ઉંમરને” બનતું નથી , પ્રયત્ન કરીને સુખને તો લાવ્યો,  પણ  ઉંમર રીસાઇને ચાલી ગઇ … માણસ વેચાય છે… સાહેબ… કેટલો મોંઘો કે કેટલો સસ્તો ?  એ કિંમત તેની “મજબૂરી”નક્કી કરે છે… અદભુત છે ને. …..  “દિવસ” બદલાય...
Continue reading »

Gujarati message quotes

​વ્યક્તિના પરિચયની શરૂઆત ચહેરાથી ભલે થતી હોય,  પણ એની સંપૂર્ણ ઓળખ તો વાણીથી જ થાય છે. કોઈપણ કાર્ય સહેલું થાય એ પહેલા અઘરું જ હોય છે.  રૂપ કે કુળ ગૌરવનું કારણ બનતા નથી. માણસના કર્મ જ તેની શોભા વધારે છે  જન્મ લેવા માટે બે માણસ...
Continue reading »